Vernisáž výstavy a křest knihy Krnov – historie, archeologie

Vernisáž výstavy a křest knihy Krnov – historie, archeologie proběhne v krnovské synagoze (Soukenická 83/28, Krnov). Výstava, kterou pořádá ostravské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu ve spolupráci s Krnovskou synagogou, z. s., městem Krnov a MIKS Krnov, je věnována dějinám města, které z historického hlediska patří v prostoru moravsko-slezského pomezí k těm nejvýznamnějším.

Důležitá role při vyprávění dějin Krnova připadla archeologickým pramenům. Ty přinášejí vhled do řady dalších témat, jakými jsou například vývoj městského opevnění, proměny veřejných prostranství a komunikací, městský dům a jeho zázemí. Stavebněhistorické a archeologické výzkumy realizované v posledních letech přinesly také zcela nové poznatky o středověké podobě a stavebním vývoji kostela sv. Martina a dalších krnovských sakrálních objektů. Výstava prezentuje tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech a ukazuje život a fungování městského organismu a jeho každodennost ve středověku a raném novověku. 
Část výstavy bude přenesena i do exteriéru města, v němž budou umístěny venkovní panely přibližující poznatky zjištěné přímo v místech, v nichž byly v posledních letech uskutečněny archeologické výzkumy.

Nedílnou součástí výstavy je stejnojmenná publikace s katalogem, bohatě doprovázená obrazovými přílohami, které propojují výpověď archeologie s ikonografickými prameny, historickými plány a fotografiemi.

Výstava potrvá do 30. září 2016.

Ootevírací doba: pondělí, středa 10–12 a 13–16 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 10–12 a 13–15 hodin, sobota 13–16 hodin, neděle 10–16 hodin.