Zprávy památkové péče 2/2023

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

108

catalog Tištěná verze

185 Kč

skladem

Koupit

Číslo 2 / 2023 Zpráv památkové péče nabízí čtenářům celkem šest studií, které se věnují tématům jako dějiny památkové péče, dějiny uměleckého řemesla a moderní architektury s přihlédnutím k památkové ochraně. Několik materiálů se přitom shodně obrací do brněnského prostředí. Úvodní studie Tomáše Řepy poukazuje na souvislosti liturgické obnovy a domácí památkové péče na příkladu agendy brněnské diecéze. Na Brno a liturgii je zaměřena i Anna Grossová ve studii o brněnských zlatnících barokní doby. Pavla Cenková odhaluje další bílá místa na mapě brněnských čtvrtí, které si zasluhují pozornost pro řadu urbanistických, architektonických a kulturněhistorických hodnot. Studie Stanislava Svobody poukazuje na to, že pozornost památkové péče si nezaslouží jen architektura černošických letních vil, ale také jejich zahrady, a dokládá to výzkumem zdejších ovocných dřevin a jejich odrůd. Nedílnou součástí čísla jsou i studie založené na technologických průzkumech. První z nich od Alexandra Kurice a Kristýny Schulzové se zabývá tepelně izolačními vlastnostmi oken funkcionalistické architektury a navrhuje efektivní opatření. Druhá, od Jakuba Ďoubala a Karola Bayera, upozorňuje na problematickou praxi čištění pískovcových sochařských děl. Pozornost si mimo recenzované články zaslouží také rozhovor s Davidem Raškou, který na příkladu sdružení Gotická cesta přibližuje úspěchy i překážky, s nimiž se při péči o kulturní dědictví vyrovnávají občanské iniciativy na Slovensku.