Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

254

ISBN:

978-80-85034-93-6

catalog Tištěná verze

380 Kč

skladem

Koupit

380 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Kolektivní monografie věnovaná památkové obnově a historii budovy na ulici Odboje 1941/1 v centru Ostravy, původně postavené pro potřeby Okresního sociálně-zdravotního ústavu a nyní využívané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě. Tento příklad modernistické architektury byl vystavěn v letech 1931 až 1933 podle soutěžního návrhu architekta Karla Roštíka, projekt dopracoval s architektem Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem a budovu vystavěl stavitel Karel Gajovský z Moravské Ostravy. Nedávná obnova představuje referenční příklad péče o památky moderní architektury. První oddíl knihy obsahuje kapitoly věnované samotné památkové obnově: stavebněhistorickému průzkumu, vzniku projektu a průběhu výstavby z pohledu projektantů, stavebníka i generálního dodavatele, restaurování přednáškové síně i záchraně sochy Směrník. Druhý oddíl se zabývá historií objektu i jeho architektonickými hodnotami, podrobněji seznamuje s iniciátory vzniku budovy, s jejími projektanty i s obdobím válečným, kdy část objektu sloužila gestapu. U hlavního vstupu bylo nyní zřízeno pamětní místo s interaktivní instalací jako připomínka této tragické etapy. Třetí oddíl se věnuje písemným a plánovým dokladům vzniku projektu a výstavby domu mezi lety 1931 až 1933. Závěr tvoří shrnutí, chronologický přehled vývoje budovy a výběrový seznam realizačních firem, podílejících se na památkové obnově objektu v letech 2013 až 2015. 

Kniha vychází z příspěvků semináře Památka moderní architektury v novém, uspořádaného 10. března 2016 v přednáškové síni uvedené budovy.
Obsah:
 • Martin Strakoš / Slovo editora
 • Michal Zezula / Úvodní slovo ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě

Památková obnova

 • Miloš Matěj / Vývoj názoru na novou administrativní budovu ostravského pracoviště Národního památkového ústavu
 • Romana Rosová / Stavebněhistorický průzkum bývalého Okresního sociálně-zdravotního ústavu v Moravské Ostravě
 • Marián Jurga / Projekt obnovy a přestavby z pohledu projektanta
 • Jan Zástěra / Památková obnova z pohledu dodavatele
 • Marie Bartošová / Průběh památkové obnovy z pohledu stavebníka
 • Jaroslav Jakubek a Adam Jakubek / Rehabilitace dřevěného dýhovaného obložení přednáškového sálu
 • Jakub Ivánek / Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
 • Tomáš Skalík / Směrník – restaurování betonové plastiky

Historie

 • Martin Strakoš / Architektura zdravotnických zařízení na Ostravsku a budova Okresního sociálně-zdravotního ústavu
 • Radomír Seďa / Ostravské gestapo – dosavadní výzkum, současný stav a další perspektiva
 • Martin Strakoš – Romana Rosová / Historie budovy za druhé světové války a po roce 1945
 • Martin Strakoš / Biografické medailonky: Bohumil Malý, František Slabihoudek, Karel Roštík, Jaroslav Stocker-Bernkopf, Karel Gajovský

Dokumenty

 • Plánová dokumentace
 • Písemná dokumentace
 • Dobová odborná literatura

Závěr

 • Shrnutí
 • Chronologický přehled historie budovy Odboje 1941/1
 • Výběrový seznam realizačních firem
 • Seznam pramenů a literarury
 • Seznam zkratek
 • Seznam autorů
 • Summary

Ukázky z knihy: