Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

139

ISBN:

978-80-7480-077-1

catalog Tištěná verze

197 Kč

Rozebráno

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 5,25 MB

Stáhnout
Edice odborné a metodické publikace, svazek 89
Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich

Texty: Alena Černá, Valburga Vavřinová, Pavel Scheufler, Petra Medříková, Miloš Hořejš, Lenka Vaňková, Radek Polách, Veronika Pilná, Přemysl Krejčiřík, Jan Hozák, Petr Kliment, Michaela Hrubá, Libuše Ruizová, Monika Hocková, Filip Wittlich, Libor Jůn, Martina Novozámská

Metodika je koncipována tak, aby byla uplatnitelná na všech úrovních organizací a institucí pracujících s historickými fotografiemi, negativy a filmy a odpovídala potřebám specializovaných odborníků i neškolených a terénních pracovníků pořizujících prvotní evidenční zápis. Návrh optimální struktury a obsahu jednotného evidenčního záznamu obecně použitelného pro jakoukoliv elektronickou evidenční databázi vzešel z cíleného průzkumu a vyhodnocení elektronických evidenčních systémů používaných elektronických databází vybraných příspěvkových organizací reprezentujících jednotlivé typy institucí pod správou Ministerstva kultury (muzeum, galerie, Národní památkový ústav), které mají ve svých fondech fotografie, negativy a filmy, evidují je a pracují s nimi v odborné rovině. Metodika se nezabývá technikami pořizování identifikační obrazové dokumentace historické fotografie a jejího nosiče (této problematice je věnována např. certifikovaná metodika Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče). Předkládá návrh začlenění této pořízené dokumentace (fotografie, sken) do elektronického evidenčního systému. Účelem metodiky je usnadnit evidenci, správu a odbornou analýzu předmětů, zajistit správnou identifikaci a zlepšit možnosti vyhledávání informací v evidenčních systémech. Metodika je určena jak pro státní, tak i nestátní organizace a instituce pečující o historický fotografický fond i pro jednotlivce, např. sběratele.

Tematice se dále věnuje metodická příručka Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací

Vydal Národní památkový ústav ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Moravskou galerií a Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze v rámci projektu Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí.