Zprávy památkové péče 2/2018

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

88

catalog Tištěná verze

149 Kč

skladem

Koupit

Druhé číslo Zpráv památkové péče 2018 je opět věnováno dějinám oboru, respektive jedné z jeho klíčových zakladatelských osobností. Jméno olomouckého rodáka Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817–1885) sice v českých zemích poněkud zapadlo, jeho význam v rámci středoevropských dějin to však nijak neumenšuje. Eiteblerger je totiž považován nejen za jednoho ze zakladatelů institucionální památkové péče, ale také moderních dějin umění (první profesor historie umění na Vídeňské univerzitě) a muzejnictví zaměřeného na umělecký průmysl. Záměrem tohoto čísla ZPP, které vychází z mezinárodního kolokvia konaného na podzim roku 2017, je nejen připomenout Eitelbergerovy osudy, ale především nově interpretovat jeho odkaz – a to s ohledem na jeho předchůdce, žáky, filosofická východiska i dobové společenské klima.