Sleva

Popel po ránu. Nizozemské morality a militaria ze šlechtických sbírek / Ashes in the Morning. Dutch Morality and Militaria from Aristocratic Collections

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

264

ISBN:

978-80-7480-113-6

catalog Tištěná verze

1 100 Kč400 Kč

skladem

Koupit

Čtvrtá z řady publikací, zaměřených na nizozemské umění od 16. po 19. století z oblasti Holandska, Flander a posléze Belgie, se soustřeďuje na interpretaci mravoličných témat, vesměs kriticky zaměřených, která se v důsledku odrážejí i v ikonografii militarií. Prostřednictvím bohatého obrazového doprovodu jsou připomínány události, spjaté už s protestantskou reformací holandských kalvinistů. V daném kontextu je sledována i významová a symbolická základna, spjatá s nizozemskými ikonografickými tradicemi. Kniha s českým a anglickým textem se zaměřuje na umění ze světských, církevních a restituovaných šlechtických sbírek, nacházejících se nejen na hradech a zámcích, ale dnes rozptýlených i do regionálních a centrálních institucí, zejména do Národní galerie.

Obsah / Contents:

ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTION

BRANOU NEBES / THROUGH HEAVEN’S GATE

 • Kristovo bohatství – světci / Christ’s – saints
 • Čtyři evangelisté / Four Evangelists
 • Z Ježíšových současníků / Christ’s Contemporaries
 • Kontemplace / Contemplation
 • Martyria / Martyrdom
 • Na nebi jas / Brightness in the Sky

POVAHA LIDSKÁ  /  HUMAN NATURE

 • Ctnosti pohanské a křesťanské / Pagan and Christian Virtues
 • Nenechte se přemáhat zlem, ale přemáhejte zlo dobrem / Do not be overcome by evil, but overcome evil with good
 • Ctnosti hrdinské: Čest pohanská, ctnost křesťanská / Heroic Virtues: Pagan Honour, Christian Honour
 • Virtutes cardinales / Virtutes cardinales
 • Teologické ctnosti / Theological Virtues
 • Neřesti / The Deadly Sins
 • Addenda: Tiše seděti v močálu… / Addenda: Sitting Quietly in the Swamp

VEDENA NADĚJÍ, LÁSKA  /  LED BY HOPE AND LOVE

 • Pastorální zahrady / Pastoral Gardens
 • Zahrada Arkádie  /  The Garden Arcadia
 • Zahrada lásky – Tuin van Liefde / The Garden of Love – Tuin van Liefde
 • Zahrada Venušina /  The Garden of Venus
 • VRÁSKY MRAVOKÁRCŮ /  WRINKLES OF THE MORALISTS
 • … míň než andělé / …less than angels
 • Čas prchá / Time flies
 • Punica fides – Nespolehlivá věrnost / Punica fides – Unreliable fidelity

POCHODEŇ A POLNICE  /  TORCH AND TRUMPET

 • Trumpeta a vavřín / Trumpet and Laurels
 • Turkobijci / Anti-Turk Fighters
 • Válka třicetiletá / Thirty Years’ War

MIMO IDEÁLY /  BEYOND IDEALS

 • V zápalu boje / In the heat of the battle
 • Výzva k boji / A call to battle
 • Přepadení cestujících / Attacks on Travellers
 • Drancování, vzpoury, exekuce / Plundering, Revolts, Executions
 • Garnizóny / Guardhouses

VÝBĚROVÝ SOUPIS UMĚLCŮ / SELECTED ARTISTS

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY

AUTORSKÝ JMENNÝ REJSTŘÍK / AUTHORS’ INDEX BIBLIOGRAPHY