Metodika ochrany průmyslového dědictví muzejními prostředky / Methodology for the Evaluation and Protection of Industrial Heritage through Museology

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

107

ISBN:

978-80-88240-14-3

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 3,89 MB

Stáhnout
Edice odborné a metodické publikace, svazek 101

Metodika předkládá uživateli návod pro koncepci aktivit vedoucích k aplikaci ochrany průmyslového dědictví prostřednictvím sbírky muzejní povahy, neboť muzejní koncept je jedním z etablovaných a udržitelných podob ochrany průmyslového dědictví. Hlavním cílem příručky je vymezení muzejního pohledu na hodnocení významu a přínosu dochovaného průmyslového dědictví v procesu selekce a tezaurace muzejní sbírky. Metodika má sloužit jako nástroj použitelný pro volbu jednotného přístupu sbírkotvorných institucí i soukromých iniciativ k ochraně průmyslového dědictví za podmínek definovaných českou právní praxí: pro vědomou definici hodnot průmyslového dědictví, určení priorit ve vztahu ke sbírkovému fondu a využití možnosti k záchraně průmyslového dědictví zařazením do muzejní sbírky. Komplexním cílem metodiky je perspektivou muzeologie a muzeografie stanovit odpovědi na základní otázky: co je průmyslové dědictví a proč je chránit, jak k jeho poznání a hodnocení přistoupit v procesu selekce a kdy aplikovat ochranu průmyslového dědictví tvorbou muzejní sbírky v procesu tezaurace. Pro ilustraci možností jsou zpracovány příklady z domácího i zahraničního prostředí.

Předložená metodika vychází ze společného projektu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě a Technického muzea v Brně NAKI II DG16P02H029 Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče. Volně navazuje na Metodiku ochrany průmyslového dědictví z hlediska památkové péče