Zprávy památkové péče 3/2015

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

104

catalog Tištěná verze

95 Kč

Nedostupné

 

Editorial

 • KIBIC, Karel

In Medias Res: Staroměstské náměstí, jeho historie a obnova

 • LEDVINKA, Václav: Staroměstské náměstí, esej o významu místa
 • KIBIC, Karel: Staroměstská radnice v Praze – prvořadá stavba z doby vlády Karla IV

ZIKMUND-LENDER, Ladislav: Památkové přístupy na vrcholu moderny: Třetí soutěž na přestavbu Staroměstské radnice v roce 1909

 • VLNAS, Vít: Mariánský sloup a jeho náměstí (poznámky o smyslu a místě)
 • NEJEDLÝ, Vratislav: Sloupy zbořené a znovu postavené. Ikonoklasmus jako pomyslný, ale i věčný soupeř památkové péče
 • BEČKOVÁ, Kateřina: Krocínova kašna. Její sláva, barbarský zánik a nemožnost obnovy
 • HAVRDA, Jan – PODLISKA, Jaroslav: Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru

Staroměstské fórum – eseje, polemiky, vzpomínky

 • ŠEFCŮ, Ondřej: Staroměstské náměstí jako slovník památkové péče
 • SRŠEŇ, Lubomír: Rizika obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
 • KALINA, Pavel: Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
 • KAŠIČKA, František – PAVLÍK, Milan: Znovuzrození monumentálního díla vrcholného středověku na Staroměstském náměstí. Jeden z oceněných návrhů z poslední soutěže na Staroměstskou radnici a dostavbu náměstí
 • BACHTÍK, Jakub: Hlavolam, na který je třeba více času. Několik poznámek k diskusi o budoucnosti Staroměstského náměstí
 • MUKOVÁ, Jiřina: Připomínka k obnově štítů na průčelí domu čp. 603/I na nároží Staroměstského náměstí a Celetné ulice

Materiálie, studie

 • SALAVA, Jan: Výzdoba Klenotnice na státním zámku v Telči a její předlohová východiska

Různé

 • VŠETEČKOVÁ, Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění
 • RYBAŘÍK, Václav: Myslbekův pomník svatého Václava volá o pomoc

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.