Záchrana motorového železničního vozu Slovenská strela

Motorový vůz M 290.002 je jediným dochovaným exemplářem tohoto typu vyrobeným v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po odstavení z provozu v roce 1960 byl statickým exponátem v Technickém muzeu v Kopřivnici. Jako národní kulturní památka byl v letech 2019–2020 za účasti odborníků mnoha oborů kompletně obnoven.

  • Cena generální ředitelky NPÚ: Slovenská strela po obnově

    Cena generální ředitelky NPÚ: Slovenská strela po obnově

Obnova umožnila po 61 letech chátrání vozu ve venkovním prostoru záchranu unikátní památky. Na tomto počinu se podílel tým techniků, řemeslníků a restaurátorů rozmanitých specializací. Vůz dokládá technickou úroveň Československa a Československých státních drah v období mezi světovými válkami.

Při opravě byl rozebrán na jednotlivé součásti. Skříň postavena na pomocné podvozky, po odstranění nepůvodního laku vyvařeny nesoudržné a zrezivělé části a podle vzorků byla opatřena novým lakem višňově červeného odstínu se zlatou střechou podle původní podoby. V interiéru byly doplněny všechny konstrukce, podlahy, obklady stěn a stropu, okenní a dveřní výplně. Čalouněná křesla dochovaná jen v jednom oddílu a bez původních potahů byla zčásti vyrobena nová jako kopie a dochovaná část křesel opravena a opatřena novými výplněmi. Mimořádná pozornost byla věnována palubním deskám s kontrolními a ovládacími prvky. Po náročné renovaci a zprovoznění unikátního pohonu motorového vozu proběhla dne 6. května 2021 technicko-bezpečnostní zkouška, při které vůz splnil veškeré náležitosti k plnohodnotnému provozu na tratích v České republice.

Nástupní strana před obnovou, 2016 Po obnově, květen 2021

Vůz je unikátní systémem pohonu podle patentu Josefa Sousedíka založeném na elektromechanickém přenosu výkonu. Dva podvozky obsahují elektromotor, generátor a spalovací motor. Točivý moment elektromotoru při rozjezdu po dosažení rychlosti 85 km/h přechází v pohon mechanický a umožňuje rychlou akceleraci na rychlost 100 km/h během pouhých dvou minut. Vůz byl ve své době výjimečný designem aerodynamické karoserie i celkovým technickým řešením, vznikal pod vedením hlavního konstruktéra Hanse Ledwinky, komfortem vybavení interiérů dvou oddílů a cestovní rychlostí 92 km/h. Trasu Praha – Brno – Bratislava zvládl ujet za 4 hodiny 20 minut.

Za Moravskoslezský kraj nominuje ÚOP v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky jsou nominováni Mgr. Jiří Střecha, odborný garant obnovy, Ing. Jan Palas, restaurátor, a Tatra Trucks, a. s., zastoupená generálním ředitelem Ing. Pavlem Lazarem, MBA, a hlavními iniciátory Jaroslavem Strnadem, René Materou a Janem Jurkovičem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.