Zprávy památkové péče 4/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

catalog Tištěná verze

95 Kč

Rozebráno

Obsah:


Editorial 

 • NEJEDLÝ, Vratislav; SKALICKÝ, Petr / 353 

In Medias Res 

 • KOŘÁN, Ivo: Slovo úvodem. Kuks - chvála, trápení a budoucnost / 355 

 • KIBIC, Karel: Obnova areálu hospitálu v Kuksu. K tématu obnovy historické barevnosti / 356 

 • NEČÁSKOVÁ, Milena: Restaurování cyklu Tance smrti a maleb v kapli a lékárně hospitálu Kuks / 362 

 • ŠERÝCH, Jiří: Memento mori v kukské špitální chodbě / 371 

 • SKALICKÝ, Petr; ŠIKOVÁ, Terezie: Restaurované malby Tance smrti v Kuksu ve zpětném pohledu památkáře / 379

 • KAŠE, Jiří; NOVOTNÝ, Jiří; ŠTAFFEN, Zdeněk: Proměny a stav reliéfu Klanění pastýřů a Příjezdu Tří králů v Novém lese u Kuksu / 387 

 • KOTLÍK, Petr: Možnosti biocidní ochrany souboru kamenných sochařských děl v Novém lese u Kuksu / 396

 • GLÁSER, Petr: Několik poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v českém prostředí / 402

 • NEJEDLÝ, Vratislav: Braunův „Betlém“ – kamenosochařské dílo v přírodě a problematika jeho recepce a restaurování / 407

Materiálie, studie 

 • BROTÁNEK, Lukáš; TIŠLOVÁ, Renata: Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště / 417 

 • ĎOUBAL, Jakub; KOLÁŘ, Roman: Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu / 424 

 • PAVELEC, Petr: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem / 433 

 • FIEDLEROVÁ, Ludmila: Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František Xaver Lederer ve Vrchotových Janovicích / 441 

Různé 

 • JESENSKÝ, Vít: Teorie restaurování Muñoz-Viñase / 447 

 • KRUNTORÁD, Matěj: Revize „československé restaurátorské školy“? / 450

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.