Zprávy památkové péče 1/2022

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

124

catalog Tištěná verze

205 Kč

skladem

Koupit

Nové číslo Zpráv památkové péče se tentokrát zaměřuje na památkovou péči v období totalitních režimů druhé poloviny 20. století v Evropě. Komunistická vláda zasáhla zásadním způsobem všechny sféry života společnosti a památková péče nemohla být výjimkou. Většina textů vychází z příspěvků přednesených na online konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, kterou v dubnu loňského roku připravily společně Ústav dějin umění AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní památkový ústav.

Organizátoři usilovali o uchopení tématu z více perspektiv a jako autoři se podíleli Kristina Uhlíková, Michal Sklenář, Jitka Jonová, Marek Krejčí, Vojtěch Kessler, Ladislav Holoubek a další. Jejich články se věnují například systému organizace památkové péče ve sledovaném období, osobnostem Josefa Pošmourného a Huga Doskočila, církevní památkové péči druhé poloviny 20. století v olomoucké arcidiecézi, péči o památníky prusko-rakouské války u Hradce Králové a podobně.

Mimo téma čtenář v čísle najde například studii o typizované vilové produkci drážďanské kanceláře Lossow und Kühne na severu Čech, článek o obnově piana nobile a restaurování hlavního sálu zámku Veltrusy a také studii zabývající se metodami měření vlhkosti v historickém zdivu.

Číslo je pak věnováno osobnosti profesora Iva Hlobila, který na podzim loňského roku podlehl nemoci. Jeho vliv na českou památkovou péči byl zásadní. Při řešení svých badatelských témat i při své pedagogické činnosti nikdy nezůstával uzavřen v úzkém jednooborovém přístupu. Hlobilovu osobnost jedinečným způsobem přibližuje nekrolog z pera jeho přítele a dlouholetého spolupracovníka z olomoucké katedry dějin umění i z Ústavu dějin umění AV ČR, profesora Rostislava Šváchy. V nerecenzované části dále stojí za pozornost otevřený rozhovor s architektem Jakubem Masákem o tom, jakým způsobem může k památkovým objektům přistupovat praktikující architekt, či knižní recenze a drobné zprávy z dění v oboru.