Staletá Praha 1/2011

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

česky

Počet stran:

140

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

OBSAH

ROČNÍK XXVII / 2011 / č. 1

ÚVODNÍ SLOVO

Čtyřicáté výročí vyhlášení Pražské památkové rezervace

MICHAEL ZACHAŘ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

STUDIE

Hynaisova opona pro Národní divadlo

Restaurování a technologický průzkum opony v historické budově Národního divadla v Praze

TOMÁŠ BERGER – PETRA STRAKOVÁ – TOMÁŠ ZÁHOŘ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Propojení umělecko–historických poznatků, kontextu doby a konkrétních výsledků z restaurování, popis průběhu a metod restaurování v roce 2009.

Povaha a původ kamenů v pražských středověkých památkách

VÁCLAV RYBAŘÍK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Druhy přírodních kamenů použitých v konkrétních pražských středověkých stavebních a sochařských památkách a lokace jejich pražských i mimopražských lomů, odkud byly získávány.

Praha stoletá

K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu

JAN E. SVOBODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období konce 19. století do konce 30. let 20. století.

Moderní architektura Střešovic. Od celku k detailu 2.

ALEXANDRA KŘÍŽOVÁ – HEDVIKA KŘÍŽOVÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Architektonické a historické zhodnocení zajímavých objektů v katastru Střešovice, představení osobnosti architekta J. Kodla a umělecko-historická

analýza jeho vlastní vily. Druhá část cyklu, věnovaného moderní architektuře v Praze.

MATERIÁLIE

Nástin stavebního vývoje obcí Kolovraty a Tehovičky

LADISLAV VALTR – IVA DRYKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Přehled historie a urbanistického vývoje, stručný popis nejvýznamnějších objektů s přehledem stavebních změn, urbanisticko-architektonické a památkové hodnocení dvou vesnických jader jihovýchodního okraje Prahy.

BIBLIOGRAFIE

Zprávy památkové péče – výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče

Místní rejstřík . . . . . . . . .101

AKTUALITY

Památkové aktuality

Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2009–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Obnova památek 2011

Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Ladislav Hrdlička (* 4. 4. 1937 – † 30. 4. 2011) a jeho Praha pod Prahou. . . . . . . 137

Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (3) Kostel sv. Václava a Hrádek Václava IV................... . . . . . . . . . . 139