Ceny Patrimonium pro futuro za péči o památky byly uděleny

Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší počiny v památkové péči. Slavnostní předávání se uskutečnilo 15. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. I letos ho mohli diváci České televize sledovat v přímém přenosu na ČT art. Na „Památkářského Oscara“ byly nominovány projekty v osmi hlavních kategoriích. Udělena byla také cena veřejnosti a Cena generální ředitelky. Skleněné sošky pro Patrimonium i letos vyrobila společnost Lasvit podle návrhu výtvarníka Kurta Gebauera.

V kategorii objev/nález roku ocenění získal Nález renesančních maleb v kostele v Úlicích. Kostel sv. Vavřince pochází z počátku 17. století. Průzkumem byly odhaleny dosud neznámé renesanční omítky s původními malbami, které nevykazují poškození mladšími úpravami. Pro svoji kvalitu a rozsah jsou objevem nadregionálního významu. Odborná komise ocenila mimořádný zájem obce a starosty o kvalitní obnovu kostela a precizní práci restaurátorů.

 

Cenu za záchranu památky převzal Petr Adamec, starosta města Loket, za záchranu Městské dvorany v Lokti. Ta je významnou součástí historického jádra a díky aktivnímu přístupu vedení města se jí podařilo navrátit historickou podobu i funkci společenského, kulturního a vzdělávacího centra.

 

Teprve podruhé byla letos udělena cena za příkladnou správu a prezentaci památky. Ocenění převzala Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice. Pracuje zde již 44 let, kastelánkou je od roku 1994. Zasadila se o to, že se zámek proměňuje ve skvost a stal se památkou UNESCO.

 

V kategorii restaurování památky ocenění převzala restaurátorka Markéta Pavlíková za Restaurování oltáře Panny Marie z kostela v Chrudimi. Porota ocenila důkladnost průzkumné fáze, zodpovědně stanovenou koncepci restaurování i precizní provedení náročné realizace.

 

Osobnostmi památkové péče se stali Jindřich Rineš, in memoriamJiří Kaše, in memoriam.

Ing. Jindřich Rineš (1943-2016) byl respektován napříč oborem památkové péče a uznáván pro odborné dovednosti projektanta i jeho lidské kvality.

Podílel se například na obnově kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, obnovy národní kulturní památky Klášter premonstrátů v Teplé nebo kláštera v Kladrubech.

Mgr. Jiří Kaše (1946-2022), přední český kunsthistorik, je znám jako odborník na barokní umění, prezentátor díla Matyáše Bernarda Brauna, ale i Josefa Váchala. Podnětem k nominaci byla památkářská práce a také založení restaurátorského školství v Litomyšli.

 

Soustavný výzkum a prezentace ohrožených továrních komínů je vítězem v oblasti prezentace a popularizace. Porota ocenila Michala Horáčka a Martina Vonku z fakulty stavební ČVUT v Praze za jejich výzkum a úsilí zprostředkovat problematiku továrních komínů veřejnosti.

 

Vítězem kategorie obnova památky se stala Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi za Obnovu kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Tato národní kulturní památka je nejvýznamnějším duchovním centrem Čech spojeným s počátky českého státu. Celková stavebně restaurátorská obnova areálu kostela je výjimečná svojí komplexností, náročností, kvalitou i svým duchovním rozměrem.

 

V kategorii památková konverze letos nebyla udělena žádná cena.

 

Mimořádně dva projekty, a to Záchrana motorového železničního vozu Slovenská strela a také Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku získaly letos Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi.

Motorový vůz M 290.002 je národní kulturní památkou. Jde o jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po 61 letech chátrání byl tento unikátní vůz zachráněn. Podílel se na tom tým techniků, řemeslníků a restaurátorů rozmanitých profesí. Ocenění převzali zástupci vlastníka Tatra Trucks.

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková ocenila také Římskokatolickou farnost Fulnek a restaurátory za celkovou obnovu kostela Nejsvětější Trojice, která zdůraznila krásu barokních hodnot a odhalila netušené doklady pozdně gotického umění.

 

Veřejnost v online hlasování rozhodla o udělení ceny Památky děkují projektu Obnova glorietu v Růžové zahradě zámku v Děčíně. Díky tomu, že vlastník, město Děčín, chápal umělecko-historickou kvalitu glorietu a byl ochotný se na jeho obnově zásadně finanční podílet, mohlo v letech 2020-2021 dojít k celkové renovaci stavby, která v té době byla v havarijním stavu.

 

Záznam slavnostního udílení cen NPÚ Patrimonium pro futuro můžete zhlédnout zde.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Blanka Černá

  • tisková mluvčí
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 511 225
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha