Zprávy památkové péče 1–2/2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

184

catalog Tištěná verze

190 Kč

Rozebráno

Obsáhlé dvojčíslo Zpráv památkové péče na téma barokní venkov a krajina vychází z loňské mezinárodní konference, které se zúčastnili přední odborníci na barokní architekturu a umění. Příspěvky hledají odpověď na otázku, co to vlastně je „česká barokní krajina“, a mapují i související témata – jaký byl vztah mezi uměním v regionech a centrech, jestli má venkovská architektura vlastní typologii nebo zda by šlo podobně uvažovat i o krajině středověku.

Česká barokní krajina. Toto sousloví v sobě skrývá mnoho významů a asociací – od monumentálních děl umělců 18. století, po naivní lidové výjevy či pohlednice venkova. Baroko a krajina, to je v českých zemích spojení, které v sobě obsahuje hrdost na bohatou kulturní tradici, ale též pocit čehosi důvěrně domáckého. Jenže co o vlastně o malebné krajině českého baroka víme? Stojí náš vztah k ní na přesném poznání toho, jak a proč vznikala? Nebo se zakládá spíš na sdílených emocích a mýtech? A dovedeme se vlastně o tu krajinu, na kterou jsme tak hrdí, starat? To jsou některé z otázek, kterým se věnuje první svazek Zpráv památkové péče pro rok 2017 s tématem Krajina a venkov v baroku. Téma má tentokrát podobu dvojčísla s rozsahem celých 184 stran, což naznačuje, že hledat odpovědi není jednoduché. V rámci čísla se o to však pokouší renomovaní historikové a historičky umění jako Rostislav Švácha, Kateřina Adamcová, Sylva Dobalová, Petr Macek nebo Martin Mádl, jejichž jména jsou zárukou inspirativního a podnětného čtení. Samozřejmostí je bohatá obrazová příloha včetně plánů.

V letošním roce se tématem krajiny nezabývají pouze ZPP. „Krajina. Kulturní a přírodní dědictví“ je totiž také název jednoho z hlavních témat NPÚ pro rok 2017, kterému je v průběhu roku věnována řada dalších akcí i publikací.

Obsah:


In medias res: Krajina a venkov v baroku

 • Sylva Dobalová; Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?
 • Kristýna Drápalová; Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století 
 • Lucie Rychnová; Šlikovská barokní krajina
 • Barbara Balážová, Handštajn pre Jozefa II. – na stôl zmenšená industriálna krajina stredoslovenských banských miest 
 • Kateřina Adamcová; Sochy v barokní krajině: panství Jezeří – Nové Sedlo
 • Jaromír Olšovský; Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy 
 • Martin Gaži; Balvan neboli zbožnost. Poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropskýh souvislostech
 • Camilla S. Fiore; Barokní krajina v Římě a v okolí v 17. století. Architektura a přírodní místo: případ „Mentorella“ 
 • Petr Macek; Barokní architektura Podkrušnohoří 
 • Rostislav Švácha; Typy venkovskýh kostelů v druhé polovině 17. století 
 • Jakub Bachtík; Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami 
 • Martin Mádl; Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění? 
 • Jan Vojtěchovský; Barbora Vařejková; David Svoboda; Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů 
 • Jana Michalčáková; Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku 13. století 

Materiálie, studie

 • Martin Gojda, Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu 

Různé

 • Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem (Danuše Kouřilová; Miloš Matěj; Michal Zezula)
 • Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad barokní rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru (Vít Honys)
 • Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera (Vít Vlnas)
 • Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby (Milan Jančo)
 • Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017 (Jana Tichá)

Recenze, bibliografie

 • Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích (Martin Horáček)
 • Krajina jako dílo (Lucie Rychnová)
 • Litoměřický soupis vyšel v češtině (Petra Konupková)
 • Santini ve Slapech, aneb bojí se laici poznámek pod čarou? (Jakub Bachtík)
 • Panteon u Malé Skály (Vratislav J. Slezák)
 • Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví (František Vícha)

Semináře, konference, akce

 • Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu (Věra Kučová, Jiří Balský)
 • Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 – originál, kopie, faksimile (Lubomír Machačko)